Rekisteriseloste

Tervetuloa tutustumaan korkeatasoiseen nykytaiteeseen.

 

Uniikkia taidetta Laadukasta grafiikkaa
 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

 • Maaret Finnberg
 • Sysimäentie 3
 • 21350 Ilmarinen
 • Y-tunnus 1451479-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin nimi

 • Maaret Finnberg verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Maaret Finnbergn alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.
 • Käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Maaret Finnberg ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Maaret Finnberg voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

 • Maaret Finnberg käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.
 • Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
 • Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

 • Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot –osiossa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.